Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Kontakty

Toto webové sídlo www.podhorany.eu spravuje Obec Podhorany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Podhorany

Adresa:

Obec Podhorany
Podhorany 106
082 12 Kapušany

IČO: 00327611
DIČ: 2021225657

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov

 

 

Kompetencie:

Obec Podhorany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Adresa stavebného úradu:

Spoločný stavebný úrad Fulianka
Fulianka 3
082 12 Kapušany
Ing. Peter Biroš

  • tel.: 051 74 81 907
  • e-mail: su@fulianka.sk
  •  

Stránkové dni stavebného úradu:

  • Pondelok:  8:00 – 12:00 hod.
  • Streda:       8:00 – 12:00 hod.  13:30 - 15:30 hod.
  • Piatok:        8:00 – 12:00 hod.

Úrad

Voľby

vlajka

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu