Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznam zamestnávateľa o vnútornom systéme preverovania oznámení 

pre zamestnancov obce Podhorany

V súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zodpovednou osobou pre preverovanie oznámení  hlavný kontrolór obce  Podhorany: Ing. Vladimír Matfiak.

Spôsob podávania oznámení:

1. Oznámenia možno podať písomne zodpovednej osobe alebo do podateľne obecného úradu na adresu:  Obec Podhorany,Podhorany 106, 082 12 s označením obálky "CHRÁNENÉ".

2. Ústne do zápisnice (podľa vzoru v prílohe č.1).

3. Elektronickou poštou na mail: matfiak.vladimir@gmail.com

 

predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení .pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 24.21 MB

príloha č.1.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.12 MB

príloha č.2.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.56 MB

príloha č.3.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.91 MB

 

 

 

Obec

Voľby

vlajka

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu