Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 51

Oznam- vytýčenie trasy plynového potrubia

Dátum: 20. 9. 2023

Dnes bola SPP a.s. vytýčená trasa vedenia plynového potrubia, keďže trasa je označená zeleným ekologickým sprejom je potrebné, aby si každý občan ešte raz označil toto zameranie kolíkom nakoľko ekologický sprej dážď zmyje.
Hĺbka vedenia plynového potrubia je 1m.

Informácia k vodovodným prípojkám

Dátum: 18. 9. 2023

Na základe stretnutia zo dňa 14.09.2023 podávam informácie k vodovodným prípojkám. Viac v prílohe oznamu.

Ukončenie petície

Dátum: 11. 9. 2023

Informácia o výsledku petície Tulčicko - Ternianského skupinového vodovodu.

Pozvánka

Dátum: 11. 9. 2023

Starosta obce zvoláva dňa 14.09.2023 o 18:00 hod. majiteľov pozemkov ulice Nad bytovkou do kultúrneho domu v Podhoranoch. Účelom stretnutia je kolaudácia vodovodného potrubia, podanie informácii ohľadom vodovodných prípojok, kosenie pozemkov.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 - 2030

Dátum: 8. 9. 2023

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Adaptačná stratégia na zmenu klímy - PSK

Dátum: 8. 9. 2023

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Čistenie a kontrola komínov v obci

Dátum: 20. 8. 2023

Dňa 28.08.2023 (pondelok) bude vykonaná kontrola a čistenie komínov v obci. Cena za 1 komínový prieduch je 30€. Záujemcovia nech sa nahlásia na OcÚ do 25.08.2023.

Zápisný lístok stravníka v ŠJ rok 2023/2024

Dátum: 20. 8. 2023

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí z MŠ a ZŠ, že je potrebné doručiť do ŠJ zápisný lístok do 25.08.2023 a zároveň uhradiť kauciu 20 € na žiaka ZŠ a predškoláka MŠ. Tiež je potrebné zaplatiť stravne za mesiac vo výške 41€ za deti v MŠ vo veku 2-5 r. a 13€ za predškolákov na č.ú:SK7456000000008818251005

Vývoz papiera

Dátum: 3. 8. 2023

OcÚ v Podhoranoch oznamuje občanom, že dňa 05.08.2023 bude dodatočný vývoz papiera na ulici pod cintorínom.

Raslavický pedál

Raslavický pedál

Dátum: 30. 7. 2023

Dňa 05.08.2023 sa uskutoční 5.ročník cyklistickej súťaže - RASLAVICKÝ PEDÁL. Podrobnosti k súťaži nájdete v priložených usmerneniach.

jpg

Firma GARRETT - ponuka práce

Dátum: 25. 7. 2023

Firma Garrett hľadá do svojho tímu operátorov výroby.
Viac informácií v priloženom letáku.

Oznam o začatí petície vo veci „Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod“ 1

Oznam o začatí petície vo veci „Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod“

Dátum: 24. 7. 2023

Obecný úrad oznamuje začatie petície občanov obcí Tulčík, Záhradné, Podhorany a Veľký Slivník za neodkladnú realizáciu a financovanie projektu „Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod“ v tomto roku a aj po 1.1.2024.

Oznam o voľnom pracovnom mieste - kuchár/kuchárka

Dátum: 21. 7. 2023

Obecný úrad v Podhoranoch oznamuje občanom, že prijme do pracovného pomeru kuchára/kuchárku

Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Dátum: 20. 7. 2023

Poľnohospodárske družstvo v Tulčíku zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru - Tulčík

Oznam stavebného úradu Fulianka

Dátum: 19. 7. 2023

Stavebný úrad Fulianka oznamuje občanom nové mobilné telefónne číslo: 0910 611 302
Pevná linka ostáva nezmenená: 051 / 7481 907

Utvorenie volebného okrsku

Dátum: 15. 7. 2023

Volebný okrsok

VOĽBY NR SR 2023 - Informácia pre voliča

Dátum: 15. 7. 2023

Informácie pre voliča sú v priloženom súbore.

VSD

Dátum: 11. 7. 2023

Oznámenie o plánovanom výrube drevín.

Zverejnenie zámeru

Dátum: 11. 7. 2023

Výmena pozemku pán R. Leško a pán D. Leško

Zverejnenie zámeru

Dátum: 11. 7. 2023

Výmena pozemku p. Igor Marcin

Pozvánka

Dátum: 2. 7. 2023

Starosta obce pozýva občanov na Obecnú schôdzu

Strategický dokument PSK

Dátum: 29. 6. 2023

OcÚ v Podhoranoch oznamuje občanom vypracovanie návrhu Strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum: 29. 6. 2023

OcÚ v Podhoranoch oznamuje občanom, že dňa 03.07.2023 od 9:00 hod. sa uskutoční zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

Pracovná ponuka

Dátum: 25. 6. 2023

OcÚ Podhorany oznamuje, že od 04.09.2023 sa uvoľňuje pracovná pozícia - kuchár/kuchárka v MŠ Podhorany. Bližšie informácie budú podané na obecnom úrade.

Oznam obecného úradu

Dátum: 6. 6. 2023

OCÚ Podhorany oznamuje občanom, že podľa § 3 odst.1 písm. b zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrady,ovocné sady) povinný minimálne 2 krát do roka trávne porasty pokosiť.

Oznam Farského úradu v Podhoranoch 1

Oznam Farského úradu v Podhoranoch

Dátum: 3. 6. 2023

Farský úrad v Podhoranoch Vás srdečne pozýva na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 11.júna.2023 o 14,00 hod.
Viac info na plagáte.

Juniáles 2023

Juniáles

Dátum: 31. 5. 2023

Obec Podhorany Vás srdečne pozýva na Juniáles 2023. Viac info v priloženom letáku. Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam Stavebného úradu

Dátum: 18. 5. 2023

Oznam Stavebného úradu o zmene termínov plánovaných konaní

Oznam Stavebného úradu

Dátum: 16. 5. 2023

Stavebný úrad vo Fulianke oznamuje, že v dňoch
od 15.05.2023 - 19.05.2023 bude stavebný úrad pre PN zatvorený.

Kosenie cintorína od 22.05.2023

Dátum: 14. 5. 2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že je naplánované kosenie cintorína, preto je potrebné, aby občania vyčistili okolie hrobov svojich blízkych od rôznych kahancov, váz, skleničiek, kameňov a iných vecí, ktoré sú za pomníkmi.
Zároveň upozorňuje na dodržiavanie čistoty a separovania vzniknutého odpadu.

Zobrazené 1-30 z 51

Obec

Voľby do NR SR 2023

vlajka

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu