Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - doplnenie

SODB_2021

OD 15.02.2021 DO 31.03.2021

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľov sa rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne  úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvateľ má na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Občan sa môže sčítať aj sám

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby vyplnením sčítacieho formulára pre obyvateľov na stránke www.scitanie.sk

Ak sa nemôže alebo nevie občan sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto. V obci Podhorany to bude na Obecnom úrade.

Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent sčítania, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ požiadať telefonicky Obec Podhorany na tel. čísle 051/7941 105 alebo na tel. čísle  call centra 02/20 92 49 19.

Kde elektronicky vyplním sčítací formulár?

Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na www.scitanie.sk kliknutím na "Sčítať sa". Sčítací formulár ja možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu si obyvateľ stiahne do mobilného telefónu alebo tabletu cez Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou počítača, notebooku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

Kto vyplní sčítací formulár za neplnoletú, nesvojprávnu osobu?

Za neplnoletého obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Ak sa takýto obyvateľ nachádza v zariadení (napr. v centre pre deti a rodiny, v domove sociálnych služieb pre deti alebo dospelých s duševným postihnutím) bude sčítaný prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania v zariadení alebo mobilného asistenta sčítania, ktorého si zariadenie vyžiada na obci. Tieto osoby môžu byť tiež sčítané zákonným zástupcom alebo blízkou osobou, napr.  príbuzným.

Kontaktné miesto pre sčítanie  SODB:

OBECNÝ ÚRAD PODHORANY

 

ÚRADNÉ HODINY PRE SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

  • Pondelok    8:00 - 16:00
  • Streda         8:00 - 17:00
  • Piatok          8:00 - 15:00

 

O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ  požiadať telefonicky obec

do 31. marca 2021 na tel. č. 051/7941 105

 

Každý obyvateľ je dôležitý, preto spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky - rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

SODB-2021-Podhorany.pdf (429.35 kB)

SODB_2021.pdf (339.01 kB)

Zodpovedá: Správca Webu

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu