Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Nebezpečenstvo vzniku požiarovVytlačiť
 

Lesny_poziar_ilustracny_obrazokKaždoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.

Vážení občania,

dôrazne  vás upozorňujeme na veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov pri vypaľovaní trávy v tomto období. Takéto požiare každoročne spôsobujú smrteľné zranenia našich blízkych, ale i veľa škôd na lesných porastoch, stohoch slamy a hospodárskych budovách.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov upozorňujeme na:

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti 
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

Venujte tiež veľkú pozornosť deťom zdržujúcim sa v prírode. Pamätajte na to, že každá odhodená a neuhasená  cigareta  či  zápalka  sú častou príčinou požiarov. Veríme, že s vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. 

ĎAKUJEME !!!

Fyzická osoba je povinná: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa  ochrany pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti  pri  činnostiach  spojených   so  zvýšeným  nebezpečenstvom   vzniku   požiaru   alebo  v   čase zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru,  oznámiť  bez  zbytočného  odkladu  príslušnému  okresnému  riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru  požiar,  ktorý  vznikol  v objektoch, priestoroch alebo na  veciach  v  jej  objektoch  alebo  užívaní,  ktoré  má  vo vlastníctve alebo užívaní,  zabezpečovať  pravidelné  čistenie komínov a  vykonávanie  kontroly  komínov v jej  objektoch alebo priestoroch,  ktoré  má vo  vlastníctve  alebo  užívaní,  dodržiavať  pri manipulácii  s horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom  štátneho  požiarneho  dozoru  vykonávanie  potrebných  úkonov pri  zisťovaní  príčin  vzniku  požiarov,  zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Dátum vloženia: 4. 3. 2022 16:35
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2022 16:36

Obec

Voľby do NR SR 2023

vlajka

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu