Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Nebezpečenstvo vzniku požiarovVytlačiť
 

Lesny_poziar_ilustracny_obrazokKaždoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.

Vážení občania,

dôrazne  vás upozorňujeme na veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov pri vypaľovaní trávy v tomto období. Takéto požiare každoročne spôsobujú smrteľné zranenia našich blízkych, ale i veľa škôd na lesných porastoch, stohoch slamy a hospodárskych budovách.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov upozorňujeme na:

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti 
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

Venujte tiež veľkú pozornosť deťom zdržujúcim sa v prírode. Pamätajte na to, že každá odhodená a neuhasená  cigareta  či  zápalka  sú častou príčinou požiarov. Veríme, že s vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. 

ĎAKUJEME !!!

Fyzická osoba je povinná: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa  ochrany pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti  pri  činnostiach  spojených   so  zvýšeným  nebezpečenstvom   vzniku   požiaru   alebo  v   čase zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru,  oznámiť  bez  zbytočného  odkladu  príslušnému  okresnému  riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru  požiar,  ktorý  vznikol  v objektoch, priestoroch alebo na  veciach  v  jej  objektoch  alebo  užívaní,  ktoré  má  vo vlastníctve alebo užívaní,  zabezpečovať  pravidelné  čistenie komínov a  vykonávanie  kontroly  komínov v jej  objektoch alebo priestoroch,  ktoré  má vo  vlastníctve  alebo  užívaní,  dodržiavať  pri manipulácii  s horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom  štátneho  požiarneho  dozoru  vykonávanie  potrebných  úkonov pri  zisťovaní  príčin  vzniku  požiarov,  zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Dátum vloženia: 4. 3. 2022 16:35
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2022 16:36
Autor: Správca Webu

Obec

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu