Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Aktuality

Zobrazené 61-90 z 136

Otváracie hodiny veľkokapacitného kontajnera

Dátum: 17. 12. 2023

Otváracie hodiny veľkokapacitného kontajnera
November - Marec : každá druhá sobota v mesiaci v čase
od 9.00 - 13.00 hod.

Apríl - Október : každá sobota v mesiaci v čase
od 9.00 - 13.00 hod.

jpg

Pozvánka-Sviatočný punč a kapustnicu

Dátum: 15. 12. 2023

Samospráva obce Podhorany v spolupráci s DHZ Podhorany pozýva občanov na Sviatočný punč a kapustnicu

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Dátum: 13. 12. 2023

Dňa 15.12.2023 (piatok) sa uskutoční v našej obci zber nefunkčných elektrospotrebičov spoločnosťou H+EKO.
Viď príloha.

Nový cestovný poriadok platný od 10.12.2023

Dátum: 12. 12. 2023

Od 10.12.2023 došlo k zmene CP Podhorany-Prešov a späť.
Zmeny sú uvedené v prílohe.

Oznam starostu obce.

Dátum: 30. 11. 2023

Vývoz separovaného odpadu

Oznam starostu obce

Dátum: 24. 11. 2023

Vážení občania, vzhľadom k tomu, že sa nedodržuje poriadok a čistota pri kontajneroch, ktoré sú rozmiestnené po dedine, budú tieto kontajnery od 01.01.2024 zrušené. Na OcÚ sú k dispozícii plastové vrecia, poprípade 120 L plastové smetné nádoby, ktoré si môžete zakúpiť.

Obec Široké

Pozvánka

Dátum: 14. 11. 2023

Obec Široké Vás pozýva na zahájenie korčuliarskej sezóny.

Výberové konanie

Dátum: 9. 11. 2023

Obec Podhorany vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Základnej školy Podhorany.

Verejná vyhláška poľovného revíru

Dátum: 8. 11. 2023

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru-ROZVOJ.

Lienkfest

Pozvánka

Dátum: 7. 11. 2023

Spoločenstvo Lienky Vás pozýva do kultúrneho domu v Podhoranoch na LIENKFEST

Príprava strategických dokumentov pre obec Podhorany

Dátum: 3. 11. 2023

Strategické dokumenty :
1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Podhorany na roky 2024 - 2028 (PHRSR)
2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Podhorany na roky
2024-2028 (KPSS)

Oznam

Dátum: 3. 11. 2023

Údržba výkopových jám.

Oznam starostu obce

Dátum: 2. 11. 2023

Zajtra 3.11.2023 bude v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod. uzavretá cesta z dôvodu výkopových prác pre domovú vodovodnú prípojku pred číslom domu 172.
Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 29. 10. 2023

Starosta obce pozýva občanov na OZ.

Oznam starostu obce

Dátum: 29. 10. 2023

Starosta obce oznamuje občanom, že priestor pre vyrezané stromy, konáre z orezávaných stromov a iných drevín je vyznačený červeno-bielou páskou pri cintoríne. Nevyhadzujte tam prosím iný odpad (pokosenú trávu, kvety tie patria do komposterov).

UPOZORNENIE

Dátum: 22. 10. 2023

OcÚ oznamuje občanom, že je ZÁKAZ SYPANIA SMETÍ pri kontajneroch v areáli cintorína(bioodpad a komunálny odpad). OBJEKT JE SNÍMANÝ PRIEMYSELNOU KAMEROU. V prípade porušenia zákazu hrozí finančná pokuta podľa §115 ods.1 písm. c zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch do výšky 1500.- eur.

Oznam obecného úradu

Dátum: 16. 10. 2023

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí realizovali domové vodovodné prípojky, aby pravidelne dosypávali a zhutňovali zeminu vo výkopových jamách, kontrolovali krytku na uzatváranie vody, aby nedošlo k poškodeniu ventilu na zatváranie a otváranie vody z hlavnej vetvy.

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 16. 10. 2023

Obec Podhorany v spolupráci s MŠ a ZŠ pozýva starých rodičov detí a všetkých seniorov našej obce na príjemné posedenie s občerstvením v priestoroch KD v Podhoranoch.

Vakcinácia líšok

Dátum: 13. 10. 2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov informuje o začatí jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote.

Hasičská kvapka krvi

Hasičská kvapka krvi

Dátum: 11. 10. 2023

Slovenský červený kríž a NTS v spolupráci s DHZ obce Podhorany Vás pozýva na darovanie krvi.

čiastočná uzávera cesty III/3456

Dátum: 6. 10. 2023

Vážení občania, v termíne od 02.10.-31.10.2023 v čase od
07:00-18:00 hod budú vykonávané stavebné práce na úsekoch ciest Kapušany-Podhorany a Chmeľovec-Šarišská Trstená. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Optický internet - práce v obci

Dátum: 6. 10. 2023

Firma WI-NET Raslavice začala prípravné práce pre spustenie optického internetu v obci. Práce pozostávajú z osadzovania stĺpov, po ktorých bude vedený optický kábel. Starosta obce prosí občanov o ohľaduplnosť a vodičov motorových vozidiel o dodržiavanie rýchlosti v obci.

Oznam Obecného úradu

Dátum: 29. 9. 2023

Firma Kolmont, s.r.o. začne výkopové práce k domovým vodovodným prípojkám od 03.10.2023.

Zmena v cestovnom poriadku SAD od 01.10.2023

Dátum: 29. 9. 2023

SAD Prešov oznamuje občanom zmenu v cestovnom poriadku od 01.10.2023. Spoj s odchodom zo zastávky Chmeľovec o 5:45 hod je zrušený, aj spoj s odchodom z AS Prešov o 16:30 hod je zrušený. Časová úprava odchodov iných spojov je uvedená v cestovnom poriadku, v prílohe.

Oznam- vytýčenie trasy plynového potrubia

Dátum: 20. 9. 2023

Dnes bola SPP a.s. vytýčená trasa vedenia plynového potrubia, keďže trasa je označená zeleným ekologickým sprejom je potrebné, aby si každý občan ešte raz označil toto zameranie kolíkom nakoľko ekologický sprej dážď zmyje.
Hĺbka vedenia plynového potrubia je 1m.

Informácia k vodovodným prípojkám

Dátum: 18. 9. 2023

Na základe stretnutia zo dňa 14.09.2023 podávam informácie k vodovodným prípojkám. Viac v prílohe oznamu.

Ukončenie petície

Dátum: 11. 9. 2023

Informácia o výsledku petície Tulčicko - Ternianského skupinového vodovodu.

Pozvánka

Dátum: 11. 9. 2023

Starosta obce zvoláva dňa 14.09.2023 o 18:00 hod. majiteľov pozemkov ulice Nad bytovkou do kultúrneho domu v Podhoranoch. Účelom stretnutia je kolaudácia vodovodného potrubia, podanie informácii ohľadom vodovodných prípojok, kosenie pozemkov.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 - 2030

Dátum: 8. 9. 2023

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Adaptačná stratégia na zmenu klímy - PSK

Dátum: 8. 9. 2023

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Zobrazené 61-90 z 136

Obec

Voľby

vlajka

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu