Vytlačiť


Základná škola v Podhoranoch, oznamuje rodičom žiakov, že
počas školského roka 2020/2021, bude v budove školy
vyučovať Základná umelecká škola. ZUŠ bude vyučovať
v odboroch: Výtvarný odbor a Hudobný odbor.

Rodičia, ktorí majú záujem o vyučovanie svojich detí na jednom
z uvedených odborov, sa môžu dozvedieť bližšie informácie
a prihlásiť deti
v pondelok 07.09.2020 od: 13:00 do
17:00hod. v budove Základnej školy v Podhoranoch.