27.3.2021 - Celoplošné testovanie občanov v obci Podhorany

Miesto testovania:                         Kultúrny dom, Podhorany
Dátum testovania:                         27.03.2021 (sobota)
Čas testovania:                               8:00 hod - 17:00 hod

Odporúčaný harmonogram testovania:
od   8:00 - 12:00 hod              obyvatelia obce Podhorany
od 12:00 - 13:00 hod              prestávka na obed
od 13:00 - 17:00 hod              obyvatelia z iných obcí

Posledné odbery sú vždy 15 min. pred prestávkou a ukončením testovania.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie dodržiavali 2m rozostupy, boli navzájom ohľaduplní a disciplinovaní.

Spravíme maximum pre to, aby testovanie prebehlo čo najrýchlejšie.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

Covid 19

(--)