Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Šarišská Trstená

Miesto testovania: Kultúrny dom, Šarišská Trstená 42, 082 14
Dátum testovania: 27.02.2021 (sobota)
Čas testovania: 07:00 hod. - 12:00 hod. (12:00 - 13:00 prestávka na obed)
13:00 hod. - 19:00 hod. (16:00 - 16:30 prestávka)

Odporúčania k organizácii testovania:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:
Čas: Čísla domov
Od 07:00 - 09:00 hod. obyvatelia z obce Šar.Trstená
Od 09:00 - 10:00 hod. 33,34,35,36,37,44,45,51
Od 10:00 - 11:45 hod. obyvatelia z iných obcí
Od 12:00 - 13:00 hod. prestávka na obed
Od 13:00 - 15:45 hod. obyvatelia z iných obcí
Od 15:00 - 16:30 hod. hygienická prestávka
Od 15:30 - 18:30 hod. obyvatelia z iných obcí

Viac informácií v infoletáku

i pdf 356308 Celoplošné testovanie 27.02.2021 (infoleták, PDF)