Neaktuálne

22.marca 2019 - Oznámenie o začaťí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky

i pdf 356308 Oznámenie o začaťí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky