24.Sept.2020 Výberové konanie na pracovnú pozíciu - Administratívny pracovník

vyberove konanie 

V prípade, ak prejavíte záujem o účasť na výberovom konaní na túto pracovnú pozíciu, zašlite Váš štruktúrovaný profesijný životopis na uvedené kontaktné údaje Obecného úradu poštou alebo mailom.

V životopise prosím uveďte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Výberové konanie sa následne uskutoční formou osobného pohovoru.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
02.10.2020
Termín nástupu
dohodou

Viac informácií nájdete v prílohe:

i pdf 356308 Výberové konanie na pracovnú pozíciu - Administratívny pracovník

(--)