16.Júl 2020 - Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ - 2. kolo

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie - ZŠ Podhorany - NEOTVÁRAŤ!" - najneskôr 07. Augusta 2020 do 16:00 h. na adresu: Obecný úrad Podhorany, Podhorany 106, 08212 Podhorany.
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Ďalšie informácie nájdete v prílohe PDF:

i pdf 356308 Výberové konanie - 2.kolo.pdf

 (--)

12.Jún 2020 - Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ

Termín a miesto podania žiadosti:
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné
doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberové konanie – ZŠ
Podhorany – NEOTVÁRAŤ!“
- najneskôr 03. júla 2020 do 16.00 h. na adresu: Obecný úrad
Podhorany, Podhorany 106, 082 12 Podhorany.
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

i pdf 356308Oznámenie o začatí výberového konania - riaditeľ/-ka ZŠ