24.Sept.2020 Výberové konanie na pracovnú pozíciu - Administratívny pracovník

vyberove konanie 

V prípade, ak prejavíte záujem o účasť na výberovom konaní na túto pracovnú pozíciu, zašlite Váš štruktúrovaný profesijný životopis na uvedené kontaktné údaje Obecného úradu poštou alebo mailom.

V životopise prosím uveďte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Výberové konanie sa následne uskutoční formou osobného pohovoru.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
02.10.2020
Termín nástupu
dohodou

Viac informácií nájdete v prílohe:

i pdf 356308 Výberové konanie na pracovnú pozíciu - Administratívny pracovník

(--)

16.Júl 2020 - Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ - 2. kolo

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie - ZŠ Podhorany - NEOTVÁRAŤ!" - najneskôr 07. Augusta 2020 do 16:00 h. na adresu: Obecný úrad Podhorany, Podhorany 106, 08212 Podhorany.
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Ďalšie informácie nájdete v prílohe PDF:

i pdf 356308 Výberové konanie - 2.kolo.pdf

 (--)

12.Jún 2020 - Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ

Termín a miesto podania žiadosti:
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné
doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberové konanie – ZŠ
Podhorany – NEOTVÁRAŤ!“
- najneskôr 03. júla 2020 do 16.00 h. na adresu: Obecný úrad
Podhorany, Podhorany 106, 082 12 Podhorany.
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

i pdf 356308Oznámenie o začatí výberového konania - riaditeľ/-ka ZŠ

(Neaktuálne)

15.Apríl.2019 - Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ

i pdf 356308Oznámenie o začatí výberového konania - riaditeľ/-ka MŠ