25. Sept. 2020:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tlačová správa: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 SODB 2021

Viac info v prílohe:
i pdf 356308 Tlačová správa SODB 2021

(--)