23.Júna - Obecná slávnosť pri príležitosti 60.výročia založenia miestnej ZŠ

60 s