Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid-19 v obci Podhorany
 

Vážení občania, naša obec zabezpečila testovanie na ochorenie Covid-19, ktoré sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu a to :

            Sobota 23.1.2021 v čase od 08.00 – 20.00 hod. (prestávky 12:00 – 13:00 , 17:00 – 17:30)

            Nedeľa 24.1.2021 v čase od 08:00 – 19:00 hod. (prestávky 12:00 – 13:00 , 17:00 – 17:30)

Posledná odobratá vzorka bude 15 minút pred prestávkami a ukončením testovania.

 

Na testovanie si nezabudnite priniesť:

 • občiansky preukaz, resp. preukaz poistenca pre deti, ktoré nemajú OP
 • svoje telefónne číslo (môžete aj niekoho z domácnosti)

Testovania by sa mali zúčastniť všetci občania od 15 – 65 rokov

Výnimku z testovania majú ľudia, ktorí:

 • prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní alebo sú v karanténe
 • absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu
 • sú ťažko zdravotne postihnutí alebo boli otestovaní v čase od 18.01.2021 na inom odbernom mieste

 

Vzhľadom na poveternostné podmienky a s ohľadom na našich občanov sme pripravili harmonogram testovania podľa čísiel domov nasledovne:

Sobota 23.01.2021 :  

9:00 – 10:00 hod : Čísla domov 1 až 17

10:00 – 11:00 hod : Č. 18 až 30

11:00 – 11:45 hod : Č. 31 až 42

13:00 – 14:00 hod : Č. 43 až 52

14:00 – 15:00 hod : Č. 53 až 60

15:00 – 16:00 hod : Č. 61 až 76, 275 až 285

16:00 – 16:45 hod : Č. 77 až 88

17:30 – 18:00 hod : Č. 89 až 99

18:00 – 19:00 hod : Č. 100 až 115

19:00 – 20:00 hod : Č. 116 až 119, 171, 241,242, 244, 249 až 252 

Nedeľa 24.01.2021 :

08:30 – 09:00 hod : Čísla domov 172 až 189

10:00 – 11:00 hod : Č.190 až 214, 301, 303, 312, 314

11:00 – 11:45 hod : Č. 121 až132, 148

13:00 – 14:00 hod : Č. 134 až 142

14:00 – 15:00 hod : Č. 143 až 154

14:00 – 15:00 hod : Č. 143 až 154

15:00 – 16:45 hod : Č. 156 až 170

17:30 – 19:00 hod : Č. 227, 221 až 223, 269, 256, 257, 264

Žiadame všetkých občanov o maximálnu disciplínu, ohľaduplnosť, trpezlivosť a porozumenie. Obec má maximálny záujem, aby sme otestovali všetkých občanov, ktorí to potrebujú a vykonali sme všetko pre to, aby testovanie prebehlo úspešne. V prípade, že sa nemôžte dostaviť na testovanie z pracovných dôvodov, môžete prísť v akýkoľvek Vám výhodný čas.

Všetci čo bývajú v zatiaľ neskolaudovaných domoch, riaďte sa číslom Vášho suseda.
Pozn.: Pri testovaní budú uprednostnení obyvatelia obce pred cudzími ľuďmi.


Žiadame vás o prísne dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení.

V prípade potreby Vás budeme informovať obecným rozhlasom alebo na tel.č. 0905 847 935

Harmonogram vývozu triedeného odpadu Podhorany 2021

 

Vážení občania,

Vstúpili sme spolu do Nového roka 2021, a pevne verím, že bude o čosi lepší, zdravší a úspešnejší. Ako každý rok, aj tento rok, Vám zasielame nový Zvozový kalendár na rok 2021 od firmy KOSIT.

Zmenami, ktoré vznikli Novelou zákona o odpadovom hospodárstve platné od 1.1.2021 a ťažkým pandemickým obdobím ochorenia COVID-19, nám častokrát zasiahli do minuloročného zvozového kalendára a spôsobili nám tak nemalé zmätky vo vývoze odpadu. Ale pevne verím, že tento rok je firma KOSIT plne pripravená na všetky nepredvídané okolnosti.

Čo sa týka triedeného - separovaného odpadu, musím pochváliť väčšinu z Vás, ktorí sa pravidelne snažíte o jeho triedenie. Miera vytriedenia sa takto zvyšuje a patríme k obciam, ktoré veľkou mierou prispievajú k ochrane životného prostredia.

Taktiež nás teší, že domácnosti využívajú kompostárne, ktoré Vám boli obcou rozdané.

Ako novinku sme pre Vás pripravili zber použitého, prepáleného kuchynského oleja. Stačí olej zbierať do prázdnej plastovej fľaše a po jej naplnení vložiť do hnedého kontajnera umiestneného pri obecnom úrade. Firma ESPIK tieto kontajnery vyberá raz mesačne, takže ich môžete kedykoľvek zaniesť.

Ďalšou tohtoročnou novinkou sú nálepky od firmy KOSIT. Stále sa nájdu občania, ktorí aj napriek pravidelnému vývozu, odmietajú zaplatiť za komunálny odpad. A keďže si obec svoje záväzky plniť musí, sme nútení pristúpiť k označeniu kontajnerov. Platobný výmer za odpad na rok 2021 Vám bude doručený do 01.03.2021. Splatnosť tohto platobného výmeru bude najneskôr do 31.03.2021. Všetci občania, ktorí budú mať odpad zaplatený, dostanú nálepky "KOSIT 2021", ktoré si nalepia priamo na svoj kontajner. V termíne od 10.04.2021 budú vyvezené len tie kontajnery s komunálnym odpadom, ktoré budú označené nálepkou. Aj takto si môžete odsledovať neplatičov.

Verím, že sa nám podarí naučiť občanov väčšej zodpovednosti. V prípade akýchkoľvek finančných ťažkostí v rodinách, vieme pristúpiť k splátkovému kalendáru. Tie budeme posudzovať jednotlivo.

Aj náš veľkoplošný kontajner prešiel veľkou zmenou. Bol vyčistený, upravený oplotením, uzamknutý a vybavený kamerou. Takto sme zamedzili prístup cudzincom, ktorí pravidelne zvážali svoj odpad a všetky náklady sme znášali my ako obec. Dokonca sme v spolupráci s políciou stihli udeliť zopár poriadkových pokút. Kontajner bude otvorený vždy v párnu sobotu v čase od 10:00 - 14:00 hod. (od marca 2021), kde Vás bude čakať pracovník. V prípade, že doveziete niečo, čo tam nepatrí, bude Vás ďalej informovať o mieste, kde je možné odpad vyviesť. V prípade, že potrebujete vyviesť odpad okamžite, vieme Vám sprístupniť kontajner, po dohode, aj cez týždeň.

Odpadové hospodárstvo miest a obcí patrí medzi najcitlivejšiu a najzložitejšiu tému, preto sa každé mesto či obec snažíme spoločnými silami nájsť najvhodnejšie a najpraktickejšie riešenie.

Každopádne, je to vždy o nás, o ľuďoch ako sa správame jeden k druhému, k našej obci, k našej krajine. Len spoločnými silami dokážeme vybudovať pre naše deti a vnúčatá čistejšie a krajšie miesto pre život.

 starosta podpis

 

 

 

(--)

19.Dec.2020

Vážení občania

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Podhorany bude

od 21.12.2020 (pondelok) do 07.01.2021 (štvrtok) pre verejnosť 

zatvorený.

V prípade potreby volajte 0905 847 935

 

Ľubica Potocká
starostka obce

(--)

Zber elektro-odpadu

 2021Jan zber elektroodpadu small

 

jpg 512 Infolist o zbere elektro-odpadu

(--)

18.Dec.2020

Vážení občania,

Upozorňujeme, že na základe uznesenia

Vlády Slovenskej republiky č. 804 zo dňa 16.12.2020

sa obmedzuje

sloboda pohybu a pobytu občanov

zákazom vychádzania

od soboty 19.12.2020 do nedele 29.12.2020

Zákaz vychádzania platí pre celé Slovensko !!!

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska:

 • V čase od 01:00 do 05:00 hod.
 • Cesta na testovanie ochorenia COVID-19 a späť
 • Cesta do a zo zamestnania,
 • Cesta do najbližších potravín, lekárne, drogérie, k lekárovi,
 • Cesta na poštu, do banky, do poisťovne, do očnej optiky, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt, nákup novín a tlačovín,
 • Cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • Starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat, cesta do predajne krmív a potrieb pre zvieratá,
 • Cesta za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri, kúpy rýb v exteriéri,
 • Uzavretie manželstva, krst, pohreby, cesta na bohoslužby,
 • Cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • Pobyt v prírode (vrátane individuálneho športu), cesta za účelom rekreácie.