Naša školská jedáleň

Vedúca jedálne: E. Hasarová

Šk.rok 2020/21:

 02.-04.sept 36. týždeň jedálny lístok
 19.-23.okt. 43. týždeň jedálny lístok
     

 

Šk.rok 2019/20:

 01.-05.jún 23. týždeň jedálny lístok
 08.-12-jún 24. týždeň jedálny lístok
 15.-19.jún 25. týždeň jedálny lístok
     

 

Šk.rok 2018/20:

 29.apr.-03.máj 18. týždeň jedálny lístok
 06.máj-10.máj 19. týždeň jedálny lístok
 20.-24.máj 20. týždeň jedálny lístok
 02.sept-06.sept 36. týždeň jedálny lístok
 23.sept-27.sept 39. týždeň jedálny lístok
 11.-15. nov 46. týždeň jedálny lístok
 18.-22. nov 47. týždeň jedálny lístok
 16.-20. dec 51. týždeň jedálny lístok