Toto webové sídlo www.podhorany.eu spravuje Obec Podhorany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Podhorany

Adresa:
Obec Podhorany
Podhorany 106
082 12 Kapušany

IČO: 00327611
DIČ: 2021225657

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov


Všeobecné informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Podateľňa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Starosta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Informácie o napĺňaní webového sídla: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sekretariát: 
Tel.:
051-7941-105
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kompetencie:
Obec Podhorany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Adresa stavebného úradu:
Spoločný stavebný úrad Kapušany
Referát stavebného poriadku a životného prostredia
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Ing. Ján  ANTOL
tel.: 0907 612 950
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
pevná linka: 051/ 7941333
fax: 051/7941102
 
Stránkové dni stavebného úradu:
v dôsledku ochrany zdravia a z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú až do odvolania úradné hodiny Obecného úradu Kapušany ZRUŠENÉ!
Ďalšie informácie nájdete na https://kapusany.sk/sk/uradna-tabula/opatrenia-a-usmernenia-po-vyhlaseni-mimoriadnej-
Pondelok:  8,00 - 12,00 hod.
Streda:       8,00 - 12,00 hod. / 13,30 - 16,00 hod.
Piatok:       8,00 - 12,00 hod.