Harmonogram vývozu triedeného odpadu Podhorany 2021

 

Vážení občania,

Vstúpili sme spolu do Nového roka 2021, a pevne verím, že bude o čosi lepší, zdravší a úspešnejší. Ako každý rok, aj tento rok, Vám zasielame nový Zvozový kalendár na rok 2021 od firmy KOSIT.

Zmenami, ktoré vznikli Novelou zákona o odpadovom hospodárstve platné od 1.1.2021 a ťažkým pandemickým obdobím ochorenia COVID-19, nám častokrát zasiahli do minuloročného zvozového kalendára a spôsobili nám tak nemalé zmätky vo vývoze odpadu. Ale pevne verím, že tento rok je firma KOSIT plne pripravená na všetky nepredvídané okolnosti.

Čo sa týka triedeného - separovaného odpadu, musím pochváliť väčšinu z Vás, ktorí sa pravidelne snažíte o jeho triedenie. Miera vytriedenia sa takto zvyšuje a patríme k obciam, ktoré veľkou mierou prispievajú k ochrane životného prostredia.

Taktiež nás teší, že domácnosti využívajú kompostárne, ktoré Vám boli obcou rozdané.

Ako novinku sme pre Vás pripravili zber použitého, prepáleného kuchynského oleja. Stačí olej zbierať do prázdnej plastovej fľaše a po jej naplnení vložiť do hnedého kontajnera umiestneného pri obecnom úrade. Firma ESPIK tieto kontajnery vyberá raz mesačne, takže ich môžete kedykoľvek zaniesť.

Ďalšou tohtoročnou novinkou sú nálepky od firmy KOSIT. Stále sa nájdu občania, ktorí aj napriek pravidelnému vývozu, odmietajú zaplatiť za komunálny odpad. A keďže si obec svoje záväzky plniť musí, sme nútení pristúpiť k označeniu kontajnerov. Platobný výmer za odpad na rok 2021 Vám bude doručený do 01.03.2021. Splatnosť tohto platobného výmeru bude najneskôr do 31.03.2021. Všetci občania, ktorí budú mať odpad zaplatený, dostanú nálepky "KOSIT 2021", ktoré si nalepia priamo na svoj kontajner. V termíne od 10.04.2021 budú vyvezené len tie kontajnery s komunálnym odpadom, ktoré budú označené nálepkou. Aj takto si môžete odsledovať neplatičov.

Verím, že sa nám podarí naučiť občanov väčšej zodpovednosti. V prípade akýchkoľvek finančných ťažkostí v rodinách, vieme pristúpiť k splátkovému kalendáru. Tie budeme posudzovať jednotlivo.

Aj náš veľkoplošný kontajner prešiel veľkou zmenou. Bol vyčistený, upravený oplotením, uzamknutý a vybavený kamerou. Takto sme zamedzili prístup cudzincom, ktorí pravidelne zvážali svoj odpad a všetky náklady sme znášali my ako obec. Dokonca sme v spolupráci s políciou stihli udeliť zopár poriadkových pokút. Kontajner bude otvorený vždy v párnu sobotu v čase od 10:00 - 14:00 hod. (od marca 2021), kde Vás bude čakať pracovník. V prípade, že doveziete niečo, čo tam nepatrí, bude Vás ďalej informovať o mieste, kde je možné odpad vyviesť. V prípade, že potrebujete vyviesť odpad okamžite, vieme Vám sprístupniť kontajner, po dohode, aj cez týždeň.

Odpadové hospodárstvo miest a obcí patrí medzi najcitlivejšiu a najzložitejšiu tému, preto sa každé mesto či obec snažíme spoločnými silami nájsť najvhodnejšie a najpraktickejšie riešenie.

Každopádne, je to vždy o nás, o ľuďoch ako sa správame jeden k druhému, k našej obci, k našej krajine. Len spoločnými silami dokážeme vybudovať pre naše deti a vnúčatá čistejšie a krajšie miesto pre život.

 starosta podpis

 

 

 

(--)