Vytlačiť

19.Dec.2020

Vážení občania

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Podhorany bude

od 21.12.2020 (pondelok) do 07.01.2021 (štvrtok) pre verejnosť 

zatvorený.

V prípade potreby volajte 0905 847 935

 

Ľubica Potocká
starostka obce

(--)