ÚVOD
Aktuality:
OBEC PODHORANY
ako členská obec Mikroregiónu Halagoš sa v roku 2018 uchádzala a bola úspešná pri žiadosti o NFP na
projekt:
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš. (pre zväčšenie klik na obrázok)
Vitajte na našich stránkach!

Chceme Vás privítať na oficiálnej stránke obce Podhorany. Na nej nájdete rôzne rubriky a oznamy zo života obce, jej okolia a iné dôležité, či náučné články a dokumenty. Veríme, že naše stránky budú pre vás užitočné a každý návštevník si nájde to, čo ho zaujíma a čo práve potrebuje.

Poloha obce:

Podhorany ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Dlhého potoka. Nadmorská výška v strede obce je 340 m n. m. a v chotári 325 – 540 m n. m.
Mierne zvlnený pahorkatinný, iba v severnej časti mierne členitý povrch zväčša odlesneného chotára tvoria horniny bradlového pásma a flyšu. Les (buk, dub) je len v severnej časti. Chotár má illimerizované hnedé lesné pôdy a rendziny. Je tu minerálny prameň kyselky.
Výhodná poloha, tiché prostredie, neďaleký les a pekné okolie spolu s relatívne krátkou vzdialenosťou (asi15km) od krajského mesta Prešova robí našu obec atraktívnou nielen pre návštevníkov, turistov, zberačov húb, ale aj
veľmi vyhľadávanou stavebníkmi hľadajúcimi vhodnú stavebnú parcelu na stavbu rodinného domu.
HISTÓRIA
SÚČASNOSŤ
SAMOSPRÁVA
ZVEREJŇOVANIE
smahu počasie
NA STIAHNUTIE